Strona główna     Usługi     Klienci     Najczęściej zadawane pytania     Kontakt  
 

Jesteśmy zespołem biegłych tłumaczy języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Wykonujemy także tłumaczenia bezpośrednie typu "obcy-obcy" z pominięciem wersji polskiej!

Od ponad 20 lat zajmujemy się tłumaczeniem tekstów o szeroko pojętej tematyce technicznej oraz techniczno - ekonomicznej zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych.

Szerokie spektrum wykształcenia naszych tłumaczy pozwala na wykonywanie tłumaczeń w wielu obszarach merytorycznych.

Bogate doświadczenia nabywane m.in. w czasie współpracy z państwowymi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego oraz w prywatnych firmach pozwala na profesjonalne i kompleksowe wykonywanie tłumaczeń specjalistycznych tekstów technicznych i ekonomicznych na język polski oraz z polskiego na wyżej wspomniane języki obce.  

 

 

Text4u.EU

Our translators have been dealing with translating of broadly understood technical and economic texts both for individual persons and for companies for over 20 years.

A broad scope of education of our translators makes it possible to us to make translations in many different ranges.

Experience of our translators gathered among other things in state owned foreign trade enterprises and in private companies allows us to make professional and complex translations of specialized technical and economic texts. This applies to translations from the above mentioned languages into Polish and from Polish into these three languages.  

 

 

Text4u.EU

Наши переводчики уже более 20-ти лет занимаются переводом текстов из широко понятой технической и экономической проблематики, как для частных лиц так и для фирм и институций.

Богатый объём образования наших переводчиков позволяет нам готовить переводы из многих областей.

Благодоря опыту наших переводчиков собранному в государственных внешнеторговых организациях и в частных фирмах мы можем переводить специализированные технические и экономические тексты прoфессиональным и комплексным образом. Это относиться к переводам из вышеупомянутых языков на польский язык и из польского языка на эти три языка.  

 

 

Text4u.EU

Seit über 20 Jahren beschäftigen wir uns mit Übersetzungen von Texten in einer breit begriffenen technischen und technisch-ökonomischen Problematik, sowohl für Privatpersonen als auch für Institutionen.

Gründliche Ausbildung unserer Übersetzern erlaubt uns die Übersetzungen aus vielen Gebieten zu fertigen.

Reiche Erfahrung, die u.a. in der staatlichen Außenhandelsunternehmen and in privaten Firmen gesammelt wurde ermöglicht unseren Übersetzern spezialistische technische und ökonomische Texte auf professionelle und komplexe Weise vorzubereiten. Das gilt für Übersetzungen von den oben genannten Fremdsprachen ins Polnische und von Polnischer Sprache in diese drei Fremdsprachen.  

 

 

Text4u.EU

   *   Potrzebujesz pomocy tłumacza? - Zadzwoń już teraz! lub wyślij mail    *   Brauchst Du Hilfe von einem Übersetzer? Ruf uns jetzt an ! oder sende eine E-mail    *   Do you need help of a translator ? Call us now! or send an e-mail    *   Тебе нужна помощь переводчика ? Сразу позвони нам ! или напиши e-mail
mobile: +48 609 106 036
e-mail: biuro@text4u.eu
 
Wszystkim Klientom zapewniamy:
krótki czas wykonania tłumaczenia
konkurencyjne ceny usług
absolutną dyskrecję
wysoką jakość
Usługę wykonujemy zawsze na czas:
na dowolnym nośniku danych
w dowolnej lokalizacji
profesjonalnie
szybko

 

Strona główna Usługi Klienci Najczęściej zadawane pytania Kontakt Polski English Deutsch Rosyjski
 
© Wielojęzyczne Usługi Tłumaczeniowe 1992 - 2012 MKB Konsult